Zeka

Zeka, insanın algılama, kavrama,düşünme,öğrenme,sorun çözmeve uyum yeterneklerinin ortalama düzeyidir.Özel Testlerle ölçülebilir.

Anne babalar çocuklarının okulda yeterince başarılı olup olmadıkları konusunda endişeye kapılır. Üniversiteye gidecek kadar iyi bir öğretim yapıp yapmayacakları , ileriki yaşamlarında kendileri için yararlı faaliyetler ve ya özel yeteneklerini geliştirme konusunda , iyi bir mesleki beceriyi öğrenebilir duruma gelmeleri konuları akıllarını kurcalar.

Bunlar çeşitli ve kişiler arası farklar oluşturulabilecek biçimde oluşur çünkü zekanın çok yönlü bir yanı vardır.Belli bir yeteneğin az gelişmesi söz gelişi sözel beceriler  ve ya aritmetiksel matematiksel zeka ,yaşamda başarılı olamayacağı anlamına gelmez.Bir insanın, özellikle çocukların zekasını değerlendirmek için yeteneklerinin çeşitliliğini göz önne almak ve sorunlar çıktığında nasıl başa çıkabileceği ile ilgili dikkat etmek gerekir.

Zeka ölçümü zihinsel etkinliklerde, okul eğitimine ayak uydurabilmek kadar yavaş olan çocukların incelemek için hazırlanmıştır.Bu yzdeb çocukların yaşlarına göre derlenmiş türden problemler vardır.Örneğin aritmetik yeteneği,akıcı bir konuşma, iyi bir akıl yürütme ve bilmeceleri kolayca yapma becerisiyle birlikteyse , yüksek zekanın göstergesi olabilir.

zeka ve yaş yetişkinlikteki algılama hızına ilişkin yetenek 7 yaşında, akıl yürütme yeteneğinin yarısı 9 yaşında, sözel kavrama 11 , sözcükleri kullanmada akıcılığa ilişkin yetenekler se 14 yaşında gelişimini tamamlar.

Okul yıllarında zeka artışı sabittir.16 yaşından sonra artış gittikçe azalmaktadır.26 yaşında en üst seviyeye ulaşır.Bu dönemler insanların edinebilecekleri yeteneklerin sınırlılıklarıyla bağlatılıdır.

Yaşın ilerlemesiyle hangi yeteneğin ne düzeyde azaldığı, kişiye ve söz konusu yeteneğe bağlıdır.Beden sağlığını koruyan ve uyarıcı etkinliklerle uğraşmayı sürdüren kişilerin zihinsel yeteneklerinde ileri yaşlarda büyük azalmalar olur.

Zekayı uyarmakla ilgili önemli dönemeçlerde geliştirici etkinlikler kurabilmek ve araştırma yeteneklerinin farklı gözlem ve keşiflerle sürüdürülmesi önemli bir süreci destekler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.